สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

8 hours 19 minutes ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชผัก โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 สำหรับมอบให้สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 days 9 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53

เพื่อความปลอดภัย โปรดแจ้งชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาทาง inbox ไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ผู้ได้รับรางวัล มิใช่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
.....................................

Ning Plukjai
ไม่ได้ขอให้รัก แต่ไม่อยากให้ลืม
Joy Sureenipha
พิเชษฐ์ไชย อรญา ผลบุญ
Aoi Wijittra
อุดร แสงมณี
Fluke Chatchawan
ทวีชัย กลิ่นจันทร์
Buangoen Kamthongdee
ปกิตตา ออร์แกนิคฟาร์ม
อ๊อด บ้านไร่-สวนผสม
นันทชัย ยะพลหา
Pattama Rotsopha
Pornsawan Ratprasit
เขมขวัญ ปิติพิทักษ์
Somruk Junkam
Aoy Naruk
รัศมี งามสงวน
ศิริวิภา บำรุง
Phatcharawan Onkhamlar
พรทิพย์ ปัญญาวงค์
เตเต้ ไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์ม
Boon Redkop
รุจิรา กะนะฮาด
Ray Rin
Mongkon Kewraksa
Danuphon Kamlue
Say Atihichaya
อาโก้ เฉาก๊วยชากังราว

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 week 1 day ago

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 week 3 days ago

วิธีร่วมกิจกรรม
1. ถ่ายภาพกับ 👉**แปลงสาธิตโครงการฯแปลงที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด**👈
2. โพสรูป คำบรรยาย บอกที่ตั้งแปลงสาธิต พร้อม👉**ติดแฮชแทก
#53ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่**👈

หมดเขตร่วมสนุก 23 ต.ค. 63
ประกาศผล 26 ต.ค. 63
ทาง FB ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม updated their profile picture.

1 week 6 days ago