ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

messageImage_1640749750779
S__33349648
283924
829417
283923
283922
S__333496481
122
09-05-65 พยัค
09-05-65 วาปี
123
messageImage_1654075653827
messageImage_1640749750779 S__33349648 283924 829417 283923 283922 S__333496481 122 09-05-65 พยัค 09-05-65 วาปี 123 messageImage_1654075653827

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

4 weeks 7 hours ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 1 day ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 2 days ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 3 days ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 3 days ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุม ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน ได้ร่วมกันจัดประชุมแบบเยี่ยมเยียน หรือประชุมสัญจร ณ ห้องประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว บ้านดงน้อย ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 4 days ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 month 4 days ago

fb.watch/djXMrC8s8j/

เพิ่มเพื่อน