ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ