งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
 
ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
ประจำปีงบประมาณ 2561
 
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
 
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560