ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

messageImage_1640749750779
19
11-1
05
06
08
11-2
10
11ตค
messageImage_1640749750779 19 11-1 05 06 08 11-2 10 11ตค

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1 week 4 days ago

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วย ดร.อัจฉรี​ จันทมูล​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและพัฒนาให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 1 day ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 1 day ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 1 day ago

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 5 days ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System เพื่อชี้แจงนโยบายและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรงบพัฒนาจังหวัดฯ และงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

2 weeks 5 days ago

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในการพระราชทานเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรชาวไทย ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางหลังใหม่จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

4 weeks 14 hours ago

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย โดยมีนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าให้การต้อนรับ โดยได้มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ราย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งจากเหตุการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง มีพื้นที่ทำการเกษตร ของเกษตรกร ที่ติดตลอดลำน้ำชี จำนวน 3 อำเภอ เป็นพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเกือบทุกปี ในช่วงที่มีฝนตกหนัก และการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ลงมามากเกินปกติ ก่อให้เกิดการล้นตลิ่ง เข้าท่วมผลผลิตทางการเกษตรและบ้านเรือน ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นมา และจังหวัดมหาสารคามได้มีประกาศ เขตพื้นที่สาธารณภัย /เขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน จำนวน 9 อำเภอ พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 244,020.50 ไร่

เพิ่มเพื่อน